Beställ rapporten

"Stegen till erkännande"

Stegen till erkännande - rapporten

Efter den populära seminarieserien Stegen till erkännande kan vi nu presentera rapporten med samma namn! 

Här får du tankeväckande inspiration, kunskaper och erfarenheter från verkligheten. Lösningarna på våra gemensamma utmaningar inom utanförskap, arbetsmarknad och kompetensförsörjning finns ju rakt framför ögonen – för den som faktiskt vill och orkar titta.

Är formerna för lärande viktigare än lärandet i sig? Så är det ju inte, men om man lyckas inspirera utifrån verkligheten så tror vi att lärandet utvecklas. Därför har vi också förpackat innehållet i denna rapport på bästa möjliga sätt. 

Läs, njut, reflektera – och framförallt agera! 

Beställ rapporten idag!

Nu kan du beställa rapporten Stegen till erkännande!

Projektet har varit helt egenfinansierat av Nordiskt Valideringsforum.

Rapporten är på 100 sidor, tryckt i fyrfärg och skickas till självkostnadspris.

Faktura på 200 kr exkl moms (212 kr inkl moms) skickas som pdf.

Beställ via formuläret nedan. Den första upplagan är begränsad. 

Självkostnadspriset gäller enbart beställningar under introduktionen!

Stegen till erkännande av Nordiskt valideringsforum
Intervju Reidun Andersson i Stegen till erkännande av Nordiskt Valideringsforum

Ur innehållet

Intervjubilderna ovan och avsnitten nedan är bara ett axplock. Rapporten innehåller 100 sidor inspiration och reflektion. 

Är du nyfiken – beställ rapporten!

Krävs det tillåtelse att bebygga den ödetomt där många som är långt ifrån arbetsmarknaden befinner sig? Vilket lärande och i slutändan vilket kunnande, är i finrummet? Att gå en annan väg än den förväntade sätter en individs självkänsla och självförtroende på prov och riskerar att lusten och modet till det egna lärandet kommer till korta. Kan ödetomten blir till en gemensam och öppen glänta med utrymme för egenmakt och lärande utifrån egna villkor?

Stegen till erkännande av Nordiskt valideringsforum
Stegen till erkännande av Nordiskt valideringsforum

 

Hur kan validering och lärande kan ge en människa både mod och kraft att göra resan i det livslånga lärandet? Många som befinner sig i utanförskap betecknas som obildbara utifrån förväntningar de inte lyckats möta – de blir med andra ord inlärt obildbara. Hur kan vi då bidra till att skapa nya förutsättningar för dem att våga välja sitt eget lärande?

Det livslånga lärandet anses ofta som självklart, men vad menar vi då? Idag har lärandet framför allt fokus på ett ekonomiskt perspektiv som gagnar samhället. Men vad händer när det demokratiska och privata lärandet är satt på undantag? Hur kan validering få de tre perspektiven på lärande att mötas och därmed ge det livslånga lärandet utrymme och betydelse – på riktigt?

Stegen till erkännande av Nordiskt valideringsforum
Stegen till erkännande av Nordiskt valideringsforum

Är erkännande av kunskap detsamma oavsett när, var och hur
den är inhämtad? Är valideringens bedömning av beprövad erfarenhet jämförbar med den formella skolans betyg och ges det lika möjligheter på arbetsmarknaden? Men framför allt, ska man och får man gå valideringens väg till erkänt kunnande?

Börja läsa redan nu!

Orkar du inte vänta på att rapporten ska landa i din brevlåda? Vi på Nordiskt Valideringsforum har nu släppt några av artiklarna här på vår hemsida. Tjuvstarta läsningen redan nu genom att trycka på bilderna!

Click to access the login or register cheese