OCN-metoden

OCN-metoden

OCN-metodens legitimitet vilar på erkännande och förankring från många olika samhällssektorer. Genom nätverket förs lärande, näringsliv och samhälle närmare varandra. En verksamhet som ska OCN-ackrediteras presenteras först för en panel där representanter från aktuella samhällssektorer samlas för att granska och eventuellt utveckla verksamheten. Panelmedlemmarna granskar programmet utifrån dess förutsättningar för kvalitet till både struktur och innehåll – från ett deltagarperspektiv och från ett samhällsperspektiv. På så sätt kan verksamhetens innehåll och kvalitet kommuniceras ut i samhället till de aktörer som är viktiga för organisationen och deltagarna.

Kvalitetssäkringen grundas på en tydlig beskrivning av verksamhetens struktur, resurser och förutsättningar för kvalitet – en programplan. Till programplanen hör moduler som är en detaljbeskrivning av de lärandemål som verksamheten har. Tillsammans är dessa dokument utgångspunkten för kvalitetssäkringen.

Det individuella erkännandet av lärandet erhålls efter fullgörande av modul(er) och bedömning av OCN-utbildad handledare. En viktig komponent är att deltagaren själv är aktiv i att visa att lärande skett. På detta sätt säkrar man inte bara lärandet som ges utan även att inlärning skett. Lärandet kan erkännas på tre nivåer – nivå 1, 2 och 3. Nivåerna är anpassade och möjliga att jämföra med nivåerna inom European Qualification Network (EQF).