Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa

Stegen till erkännande
Stegen till erkännande
Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa
Loading
/

Dagens avsnitt handlar om sänkta trösklar och kvalitetsäkrat lärande. För om vi accepterar tanken att man kan lära utanför det formella utbildningssystemet och att det lärandet har betydelse så måste också det lärandet kvalitetssäkras och få ett ökat erkännande. Om inte, så riskerar många individer att närmast cementeras i ett utanförskap och de som arbetar i sfären för icke-formellt lärande att ses som välvilliga utanförskapare. 

I dagens avsnitt samtalar Jörgen Bergvall från Nordiskt Valideringsforum med Conny Larsson från Sobona om hur man målinriktat skapar stegförflyttning för individen och därmed progression i det egna lärandet. Lennart Wahlstedt, från Bostads AB Poseidon och Inger Jonasdotter från SRY ger också sin bild på ekotrappan – en strukturerad väg från de första stegen in i arbetslivet till branschvalidering i toppen.

Click to access the login or register cheese