Utbildning:

Bedömare inom OCN-metoden

Anmäl dig här!

Välkommen till bedömarutbildning!
Den leds av erfarna utbildare inom validering.

Obs! Sista anmälningsdag är två veckor före respektive kurstillfälle. Antalet platser är begränsade.

Rollen som bedömare inom OCN-metoden är en viktig roll i arbetet med lärande, validering och erkännande av individers kompetenser. 

Denna utbildning vänder sig till dig som vill börja arbeta som bedömare inom OCN-metoden. Utbildningen sker digitalt, via Teams, och består av fem digitala träffar.

Den som deltar i utbildningen behöver också avsätta tid för obligatoriskt inläsning av material och för de uppgifter som ska göras inför varje träff.  Alla tillfällen måste också genomföras i kronologisk ordning. Läs mer om utbildningen nedan!

Vem bör bli bedömare?

Rollen som bedömare passar dig som är arbetsledare eller handledare och som vill jobba med lärande och bedömning för att erkänna individers kompetenser. Rollen handlar om att hjälpa kollegor, medarbetare och deltagare att växa. 

I arbetet som bedömare behövs en viss digital kompetens och en vilja att lära sig ett nytt digitalt verktyg som stöd för arbetet med lärande och validering.

Rollen som bedömare:

Rollen som bedömare innebär att stötta personer under valideringens gång, genom att samla in bevis på lärande och utföra bedömningar. Det kan också innebära att stödja andra handledare, som inte är utbildade OCN-bedömare. Till hjälp i arbetet finns ett digitalt verktyg som innehåller färdiga frågor, övningar och checklistor. Materialet kan också skrivas ut på papper. 

I utbildningen kommer du att få lära dig hur arbetet med lärande och validering med OCN-metoden går till. Du kommer att få kunskap och förståelse om metoden och hur den används för att kartlägga, bedöma och genom det synliggöra vad en person faktiskt kan. 

Validering innebär att man säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område. För detta används den kvalitetssäkrade OCN-metoden. OCN står för Open College Network.

Fem digitala utbildningsträffar:

Utbildningarna genomförs digitalt, via Teams. De leds av erfarna utbildare från Nordiskt Valideringsforum med lång praktisk erfarenhet av validering. Utbildningen består av fem digitala träffar. Inför varje träff finns det obligatoriska uppgifter som ska göras. 

För att bli godkänd bedömare krävs det, förutom deltagande på utbildningsträffarna, att du har genomfört detta inom sex månader:

  • En validering av en deltagare eller kollega. 
  • Validerat dina egna kunskaper och färdigheter för att visa att du vet och kan det som behövs för rollen som bedömare. 

Tidslinje:

Kort om varje utbildningsträff:

Träff 1:
Introduktion

En introduktion till utbildningen. Vi går igenom utbildningsprocessen och gör en individuell utbildningsplan.

Träff 2:
Upplägg för validering

En utbildningsträff om att skapa planering och upplägg för olika former av valideringsprocesser, följt av praktiskt övningar.  

Träff 3:
Samla underlag och bevis

En utbildningsträff om arbetet med att samla in underlag och bevis för individers kunskaper och färdigheter.

Träff 4:
Bedömning

En utbildningsträff om hur bedömningar går till och vad som är viktigt att tänka på arbetet, följt av praktiska övningar.

Träff 5:
Samlad bedömning och dokumentation

En utbildningsträff om arbetet med att skriva samlade bedömningar och sammanställa  dokumentation.

Click to access the login or register cheese