Anmäl dig här

Utbildning
OCN-bedömare

Inbjudan till just dessa kurstillfällen vänder sig till blivande OCN-bedömare inom ramen för Sobonas projekt Enklare väg. Kursen är kostnadsfri för de deltagande företagen. Däremot är antalet platser begränsat!

Välkommen till bedömarutbildning! Här är inplanerade kurstillfällen år 2020:

  • Gävle 4-5 mars
  • Umeå 18-19 mars
  • Göteborg 15-16 april
  • Stockholm 21-22 april
  • Stockholm 1-2 september

Läs mer nedan och anmäl dig via formuläret. Tack!
Obs! Sista anmälningsdag är två veckor före respektive kurstillfälle. Efter anmälan får du en bekräftelse.

 

Innehåll

Under denna unika tvådagars kurs får du lära dig processen kring hur validering går till, med fokus på hur du …

  • Stöttar deltagaren i bevisinsamling
  • Ger uppgifter till handledare/arbetsledare
  • Gör bedömningar
  • Hanterar det digitala verktyget

Bra att veta - lite bakgrund

Validering innebär att man säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område. För detta används den kvalitetssäkrade OCN-metoden, Open College Network.

Under utbildningen till OCN-bedömare får du kunskap och förståelse om metoden och hur den används för att kartlägga, bedöma och granska vad en person faktiskt kan. Som OCN-bedömare kommer du att stötta personer under valideringens gång genom att samla in bevis på lärande och göra bedömningar kring dessa. 

Du kan också komma att stödja andra handledare, som inte är utbildade OCN-bedömare, men som introducerar nya medarbetare inom er verksamhet. 

Till din hjälp har du ett digitalt verktyg som innehåller färdiga frågor, övningar och checklistor, som även kan skrivas ut på papper.

Vilka kan anmäla sig?

Sobona driver Enklare väg (www.sobona.se/enklarevag). Ovanstående kurstillfällen vänder sig enbart till deltagande medlemsföretag inom ramen för denna verksamhet. Kontakta gärna Conny Larsson (conny.larsson@sobona.seom du har frågor eller funderingar kring detta!

Vilka bör bli OCN-bedömare bland de deltagande företagen? Det är ofta personer som är arbetsledare/handledare som vill jobba med lärande på arbetsplatsen, hjälpa medarbetare att växa och vill lära sig ett digitalt verktyg som stöd för detta. Dessutom behöver man kunna själva yrkesinnehållet – veta vad det handlar om och hur man utför olika arbetsuppgifter.