Utbildning
OCN-bedömare

Anmäl dig här!

Välkommen till bedömarutbildning!
Den är digital och leds av erfarna utbildare inom validering.
Klicka på knappen nedan för att välja kurstillfälle.

Denna utbildning vänder sig till blivande bedömare inom ramen för Sobonas partsgemensamma branschvalideringsmodell.  Antalet platser begränsat.

Här är inplanerade startdatum 2024:

  • 5 mars
  • 7 maj
  • 24 september
  • 19 november 

Läs mer nedan och anmäl dig via den gröna knappen. 

Obs! Sista anmälningsdag är två veckor före respektive kurstillfälle. Efter anmälan får du en bekräftelse och mer information.

Vilka bör bli bedömare?

Personer som är arbetsledare/handledare som vill jobba med lärande på arbetsplatsen, hjälpa medarbetare att växa och vill lära sig ett digitalt verktyg som stöd för detta.

Dessutom behöver man kunna själva yrkesinnehållet – veta vad det handlar om och hur man utför olika arbetsuppgifter.

Historiska Muséet konferens

Vad får du lära dig?

I denna utbildning får du lära dig hur nationella yrkesprofiler används i validering och lärande på arbetsplatsen.

Validering innebär att man säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område. För detta används den kvalitetssäkrade OCN-metoden, Open College Network.

Under utbildningen till bedömare får du kunskap och förståelse om metoden och hur den används för att kartlägga, bedöma och granska vad en person faktiskt kan. Som bedömare kommer du att stötta personer under valideringens gång genom att samla in bevis på lärande och göra bedömningar kring dessa. 

Du kan också komma att stödja andra handledare, som inte är utbildade OCN-bedömare, men som introducerar nya medarbetare inom er verksamhet. 

Till din hjälp har du ett digitalt verktyg som innehåller färdiga frågor, övningar och checklistor, som även kan skrivas ut på papper.

Fyra digitala utbildningsblock

Utbildningarna genomförs på distans, via en digital plattform. De leds av en erfaren utbildare med lång praktisk erfarenhet av validering.

Utbildningen är uppdelad i fyra block (fyra tillfällen * ca 3 timmar):

Block 1. Introduktion samt lansering och upplägg av validering. En introduktion om vad egentligen validering är och hur man kan utöva lärande i en valideringsprocess och med OCN-metoden. Längd: 3 timmar.

Block 2. Starta upp validering. Hur kommer man igång med att validera? Vi går igenom vad som är bra att tänka på och övar praktiskt på att starta upp en validering av en deltagare. Längd 3 timmar.

Block 3. Bedömning. Hur ska man tänka när man ska bedöma en deltagares kunnande? Och vad är ett bevis på kunskap och färdigheter? Vi går igenom bedömarens roll och hur bedömningen blir kvalitetssäkrad utifrån OCN-metodens struktur. Längd 3 timmar.

Block 4. Samlad bedömning och dokumentation. Genomgång av hur dokumentationen för en deltagares validering är både rättssäker och kvalitetssäkrad. Vi går även igenom processen för att sammanställa bedömningen inför granskning. Längd 3 timmar.

I utbildningen ingår hemuppgifter inför varje träff, som tar ungefär 60 minuter att genomföra. Efter en avslutad utbildning ska en validering genomföras inom sex månader, tillsammans med tillhörande reflektionsuppgifter, för att bli godkänd bedömare. 

Om ni är flera på samma företag som ska gå samma kurs samtidigt kan ni gärna samlas i samma konferensrum hos er. Då får ni också fördelen att ha kursledare/presentation på en separat skärm, samtidigt som ni kan jobba med praktiska övningar på er egen dator.

Vilka kan anmäla sig?

Ovanstående kurstillfällen vänder sig till blivande bedömare inom ramen för Sobonas partsgemensamma branschvalideringsmodell. Kontakta gärna Conny Larsson (conny.larsson@sobona.seom du har frågor eller funderingar kring detta!

Click to access the login or register cheese