Utbildning
OCN-bedömare

Anmäl dig här!

Välkommen till utbildning för att bli OCN-bedömare!
Den är digital och leds av erfarna utbildare inom validering.
Klicka på knappen nedan för att välja kurstillfälle.

Denna kursanmälan vänder sig enbart till blivande OCN-bedömare inom utemiljöområdet. Uppdragsgivare är TCYK – Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté. För mer info, se www.yrkesbevis.com och vid frågor vänligen kontakta validering@yrkesbevis.com.

Kostnaden för kursen (9 700 kr exkl moms) faktureras av TCYK. I detta ligger också att du får tillgång till verktyg och innehåll i branschens valideringsmodell. Det ger dig möjlighet att validera individers kunnande inom utemiljöområdet mot de krav som branschen ställer.

Varje utbildning är indelad i fyra block (halvdagar). 

Läs mer nedan,  klicka på knappen “Boka in mig, tack!” och välj utbildningstillfälle. Sista anmälningsdag är två veckor före respektive utbildningsstart. Antalet platser är begränsat. Efter anmälan får du en bekräftelse.

Vilka bör gå kursen?

Är du redan TCYK yrkesbedömare blir du efter denna kurs godkänd att arbeta med validering mot Yrkesbevis 1.

Är du yrkeslärare får du lära dig att validera studerandes kunnande redan under utbildning och praktik – direkt mot branschens kvalifikationer.

Du kan också gå denna kurs om du är arbetsledare/handledare inom utemiljö och vill jobba med lärande på arbetsplatsen, hjälpa medarbetare att växa och vill lära dig ett digitalt verktyg som stöd för detta.

 

Historiska Muséet konferens

Vad får du lära dig?

Detta är inte bara en kurs – den ger dig även tillgång till verktyg och innehåll för utemiljöbranschens valideringsmodell.

Den kan du sedan använda för att strukturera lärande på arbetsplatsen, introducera nya kollegor och validera blivande och befintliga medarbetares kunnande inom utemiljöområdet. Detta kan du då göra utifrån de krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som branschen ställer.

Efter kursen kan du validera mot grundprogrammet Utemiljö Bas. Är du dessutom godkänd yrkesbedömare av TCYK kan du efter kursen validera deltagare mot Yrkesbevis 1. 

I denna utbildning får du lära dig hur nationella yrkesprofiler används i validering och lärande på arbetsplatsen.

Validering innebär att man säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område. För detta används den kvalitetssäkrade OCN-metoden, Open College Network.

Under utbildningen till bedömare får du kunskap och förståelse om metoden och hur den används för att kartlägga, bedöma och granska vad en person faktiskt kan. Som bedömare kommer du att stötta personer under valideringens gång genom att samla in bevis på lärande och göra bedömningar kring dessa. 

Du kan också komma att stödja andra handledare, som inte är utbildade OCN-bedömare, men som introducerar nya medarbetare inom er verksamhet. 

Till din hjälp har du ett digitalt verktyg som innehåller färdiga frågor, övningar och checklistor, som även kan skrivas ut på papper.

Fyra digitala utbildningsblock

Utbildningarna genomförs normalt på distans, via en digital plattform. De leds av en erfaren utbildare med lång praktisk erfarenhet av validering.

Utbildningen är uppdelad i fyra block (fyra tillfällen * ca 3 timmar):

Block 1. Introduktion samt lansering och upplägg av validering. En introduktion om vad validering är och hur man kan utöva lärande i en valideringsprocess och med OCN-metoden. Längd: 3 timmar.

Block 2. Starta upp validering. Hur kommer man igång med att validera? Vi går igenom vad som är bra att tänka på och övar praktiskt på att starta upp en validering av en deltagare. Längd 3 timmar.

Block 3. Bedömning. Hur ska man tänka när man ska bedöma en deltagares kunnande? Och vad är ett bevis på kunskap och färdigheter? Vi går igenom bedömarens roll och hur bedömningen blir kvalitetssäkrad utifrån OCN-metodens struktur. Längd 3 timmar.

Block 4. Samlad bedömning och dokumentation. Genomgång av hur dokumentationen för en deltagares validering är både rättssäker och kvalitetssäkrad. Vi går även igenom processen för att sammanställa bedömningen inför granskning. Längd 3 timmar.

Om ni är flera på samma företag som ska gå samma kurs samtidigt kan ni gärna samlas i samma konferensrum hos er. Då får ni också fördelen att ha kursledare/presentation på en separat skärm, samtidigt som ni kan jobba med praktiska övningar på er egen dator.norm

 

Click to access the login or register cheese