Om seminarieserien

"Stegen till erkännande"

Tack!

Ett stort tack till alla panelister och deltagare i den digitala seminarieserien "Stegen till erkännande".
Nu är också rapporten färdig!

Under år 2021 genomförde Nordiskt Valideringsforum seminarieserien Stegen till erkännande som en del av debatten om den framtida kompetensförsörjningen. Är formerna för lärande viktigare än lärandet i sig? Seminarieserien kommer göras digitalt tillgänglig i efterhand under år 2022.

Men redan nu har en rapport släppts med samma namn – uttömmande, fördjupande och reflekterande med gott om intervjuer från verkligheten. 

22 april, 10.00-10.45

Och vem har gett er lov till detta?

Krävs det tillåtelse att bebygga den ödetomt där många som är långt ifrån arbetsmarknaden befinner sig? Vilket lärande och i slutändan vilket kunnande, är i finrummet? Att gå en annan väg än den förväntade sätter en individs självkänsla och självförtroende på prov och riskerar att lusten och modet till det egna lärandet kommer till korta. 

Med en vision om att ödetomten blir till en gemensam och öppen glänta med utrymme för egenmakt och lärande utifrån egna villkor, samtalar Kicki Krane med Jörgen Bergvall och Anna Karin Jendert om bakgrunden till samt visionen och tankarna bakom Nordiskt Valideringsforum och utvecklingen av OCN-metoden – att synliggöra kunnande med validering och lärande.

19 maj, 14.00-14.45

Vad lite man vet om hur mycket man vet, kan och förstår - att upptäcka sin egen kompetens

Ta del av ett samtal med fokus på hur validering och lärande kan ge en människa både mod och kraft att göra resan i det livslånga lärandet. Många som befinner sig i utanförskap betecknas som obildbara utifrån förväntningar de inte lyckats möta – de blir med andra ord inlärt obildbara. Hur kan vi då bidra till att skapa nya förutsättningar för dem att våga välja sitt eget lärande?

Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, visar genom forskningsunderlag på hur validering och det formativa lärandet leder till lust för fortsatt lärande. Rebecca Paldanius, Kommunförbundet i Kalmar Län; Kenth Söderling, Alvesta kommun och Ylva Andrén, Stockholms Stadsmission, delar med sig erfarenheter om hur validering får människor att växa och utvecklas på sina egna villkor.

16 juni, 10.00-10.45

Vad är det för mening med livslångt lärande om livslångt lärande inte har någon mening?

Det livslånga lärandet anses ofta som självklart, men vad menar vi då? Idag har lärandet framför allt fokus på ett ekonomiskt perspektiv som gagnar samhället. Men vad händer när det demokratiska och privata lärandet är satt på undantag? Hur kan validering få de tre perspektiven på lärande att mötas och därmed ge det livslånga lärandet utrymme och betydelse – på riktigt?

Ta del av ett seminarium om vad vuxenlärandet faktiskt innebär och hur det kan tillämpas i olika verksamheter. Vi diskuterar även vikten av bevis för uppnått lärande. Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, ger i samtal med Kerstin Carlvik, Filipstads kommun och Mats Ljungquist, ABF, en bild av lärandet med koppling till både samhälle, individ och evidens.

24 augusti, 14.00-14.45

Validering - är det rättvist?

Är erkännande av kunskap detsamma oavsett när, var och hur
den är inhämtad? Är valideringens bedömning av beprövad erfarenhet jämförbar med den formella skolans betyg och ges det lika möjligheter på arbetsmarknaden? Men framför allt, ska man och får man gå valideringens väg till erkänt kunnande?

Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, Lennart Wahlstedt, TCYK och Anna-Lena Bergman, Folkuniversitetet, resonerar kring evidens och erkännande utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

23 september, 10.00-10.45

Kulturell kvalificering till ett arbetsliv

Men vad innebär det att vara anställningsbar? Vilka kompetenser och egenskaper är avgörande för att få in en fot på arbetsmarknaden? Utmaningen ligger i att förstå att det inte handlar om endast yrkesmässiga kompetenser. Perspektiv av kulturell och social karaktär är också ofta helt avgörande.

Kicki Krane samtalar med Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum; Hanna Johansson, Filipstads kommun och Sofia Westergaard, Renova, om hur man utifrån att uppmärksamma och synliggöra arbetslivskompetenser kan skapa insteg till en alltmer krävande arbetsmarknad.

20 oktober, 10.00-10.45

Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa

Om vi accepterar tanken att man kan lära utanför det formella utbildningssystemet och att det lärandet har betydelse för individ, företag och samhälle, så måste också det lärandet kvalitetssäkras och få ett ökat erkännande. Om inte, så riskerar många individer att närmast cementeras i ett utanförskap och de som arbetar i sfären för icke-formellt lärande att ses som välvilliga utanförskapare.

Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, samtalar med Conny Larsson, Sobona om hur man målinriktat skapar stegförflyttning för individen och därmed progression i det egna lärandet. Lennart Wahlstedt, Bostads AB Poseidon och Inger Jonasdotter, SRY ger sin bild på ekotrappan – en strukturerad väg från de första stegen in i arbetslivet till branschvalidering i toppen.

Avslutningsvis, höstens rapportsläpp sker i samband med ett sjunde seminarium:

17 november, 10.00-11.30

Stegen till erkännande – att synliggöra det som byggts och det som fortfarande byggs

Ett summerande och reflekterande samtal om validering utifrån lärande, bevis, erkännande och evidens samt vårt gemensamma samhällsbygge. Hur kan validering ha en självklar koppling till lärandet och synliggöra kunnande för individer och därmed bidra till samhällsutvecklingen i stort?

Click to access the login or register cheese