Author Archives: My Pontén

VÅR RESA MED VALIDERING och OCN-metoden började med en tidigare chef som brann för det här. Då förstod nog inte vi riktigt vad det innebar och det var inte så förankrat. Det var många av våra arbetsledare som skulle jobba med validering i våra egna verksamheter. Så vi arbetade fram moduler inom lokalvård, kök och grundläggande data. Senare kom även trädgård med. Men det tog väl mer fart egentligen först när en kollega också gick utbildningen för intern kvalitetssäkrare, som jag redan hade genomfört. Vi pratade väldigt mycket om vad det betyder att någon har validerats, att någon kan exempelvis lokalvård. Jag var ute på företag och visade våra moduler; skulle våra deltagare bli anställningsbara hos respektive företag om de hade kunnandet utifrån modulerna? Och företagen tyckte verkligen det. Problemet var att vi inte fick fram tillräckligt med deltagare så att vi kunde få en kontinuitet med valideringar. Å ena…

Read more

PÅ LITE OLIKA VÄGAR genom livet, landade jag som studie- och yrkesvägledare och så småningom som rektor. Så jag är inte lärare, det vill jag verkligen noga betona, men jag har levt i de processer som finns i skolans värld. Det är en värld där man har ett väldigt tydligt uppdrag särskilt mot eleverna och företräder dem ganska tydligt på vägen framåt, vart dom ska. Det är också en värld där jag sett ”ups and downs” i det här med bedömning, alltså betygsättning. För i slutändan är det avgångseleven i nian som söker till gymnasiet, som ska förverkliga sina drömmar. Det gäller att försöka få en elev att förstå att man som elev befinner sig i en progression – om inte, blir man väldigt lätt sina betyg: ”Jag är en trea i matte”. Ett sådant samtal kunde ha ett väldigt positivt genomslag ibland, särskilt med de elever man behövde stötta…

Read more

JAG HAR I TIDIGARE YRKESROLLER kommit i kontakt med validering och vet hur viktigt det är att validera en kunskap som inte är möjlig att vidimera med exempelvis betyg eller på något annat sätt. När jag kom till Stockholms Stadsmission så fanns redan valideringen enligt OCN-metoden i organisationen. Vi hade haft den sedan 2017 men vi hade inte kommit i gång med den ordentligt. Jag såg fördelen med att använda valideringsmetoden framför allt för personer i arbetsträning som många gånger har ett ganska klent CV eller ett CV som inte är relevant för där de befinner sig för tillfället. Då är arbetsträning ett bra sätt att ta sig vidare. Men själva arbetsträningen i sig säger ju ingenting om nyanskaffad kunskap, arbetsuppgifterna beskrivs – men den säger ju fortfarande inte vad man faktiskt kan. Därför är validering jätteviktigt och uppskattat. Under hela implementeringen har vi gång på gång fått det bekräftat…

Read more

Nu har beslutet äntligen kommit att SRY Städ Bas nivåplaceras inom Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar att Servicebranschens Yrkesnämnds kvalifikation, SRY Städ Bas, motsvarar nivå 3. Ett vanligt förekommande hinder för matchning och kompetensförsörjning är avsaknaden av en gemensam begreppsstruktur för att beskriva kompetenskrav. SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är ett översättningsverktyg som beskriver olika kvalifikationer i form av läranderesultat. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.  I beslutet står det att Myndigheten bedömer att kvalifikationen SRY Städ Bas är ett dokumenterat resultat av lärande. Servicebranschens Yrkesnämnd bedöms, enligt beslutet, att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där kvalitetssäkringar av kvalifikationer ingår. Kvalifikationen är framtagen utifrån strukturen i OCN-metoden, som erbjuds av Nordiskt Valideringsforum. Genom OCN-metoden och SeQF skapas ett gemensamt språk kring yrket, vilket medför att lärandet blir…

Read more

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR VALIDERING var egentligen ganska enkel. Under min tid på Urkraft såg vi att människor gjorde saker men fick aldrig något bevis för det. Det var en första ingång med frågan: ”Kan man lära sig fast det inte står skola på huset?” Vi upplevde att människor gjorde fantastiska resor och det var väldigt konstigt att man inte kunde få bevis för det man lärt sig. Det var en väldigt stor frustration. Min utgångspunkt handlar också om en samhällssyn på lärandet och en exkludering. Det kan inte vara rimligt att samhället ställer upp kriterier som inte är tillgängliga för alla.  Jag upplevde också att Urkraft som verksamhet hade så mycket lärande i sig och det skulle kunna stärka oss om vi kunde synliggöra det lärande som gavs. Där såg vi ett glapp mellan visionen som vi hade och verksamheten. Vi såg att det här glappet skulle tätas igen väldigt påtagligt…

Read more

ÄR ARBETSFÖRMEDLINGEN för ett antal år sedan menade på att de kunde validera arbetssökandes kompetenser, i och för sig de formella kompetenserna, erbjöds våra arbetssökande att åka till arbetsförmedlingen – vilket är 40 mil tur och retur. Någonstans där började vi fundera – vi hade redan då väldigt många från arbetsförmedlingen i vår verksamhet – kan inte vi validera kompetenser själva? Hur skulle vi som kommunal organisation kunna validera så att valideringen blev kvalitetssäkrad? Dokumentet som kommer ut ur valideringen ska faktiskt vara legitimt. Att valideringen genererar någonting i slutändan är den positiva upplevelsen för många deltagare, det man blir intresserad av. Per Thornberg Enhetschef Samhällsutvecklings-förvaltningen på Härjedalens kommun. Intervju JAG TROR ÄVEN ATT DET KAN SKILJA sig åt – en del ser sig nog att inte kunna fast de faktiskt kan och den andra kategorin tror sig kunna allt och lite till. Det ser bedömaren ofta utifrån hur deltagarna…

Read more

JAG JOBBAR SOM DELTAGARE på Grillska huset, en restaurang som ingår i Stadsmissionens organisation. Jag började i kallköket och jobbar med ren matlagning i varmköket nu, typ som kock med andra ord. Men jag har ingen utbildning i grunden, därför har det här med valideringen verkligen känts som en riktig möjlighet. Det är väldigt länge sedan jag över huvud taget har kunnat realistiskt tänka om framtiden. Men efter att ha kommit in i den här branschen och nu faktiskt kan se en framtid, så är det min målsättning att jobba mot den typen av tjänst. Bakgrunden är att jag var sjukskriven lite till och från i nästan fem år. Under den tiden så växte mitt matlagningsintresse fram och jag började laga lite mer avancerad mat. Jag sökte mig till Stadsmissionen som volontär några timmar i veckan i deras boende för hemlösa. Sedan hamnade jag här på Grillska huset, där det…

Read more

Vill du veta hur man kan synliggöra lärande och de kunskaper och färdigheter man får i studieförbundens olika verksamheter? Missa då inte chansen att anmäla dig till ett webbinar här nedan för att lära dig mer om hur studieförbunden kan arbeta med validering. Ur innehållet Möjligheterna med validering för individer hos Studieförbunden OCN-metoden förenklar och kvalitetssäkrar verksamheten Exempel på validering med OCN-metoden Framgångsfaktorer för en lyckad process   Varför ska jag delta? Studieförbunden har ett unikt system för att validera människor i generella kompetenser. Detta är ett verktyg som kan användas för att synliggöra lärande och de kunskaper och färdigheter man får i studieförbundens olika verksamheter. Det kan vara i studiecirklar, föreningsverksamhet, ledarutbildning, vardagssvenska, projekt eller arbetsmarknadsinsatser. Nu erbjuder vi webbinar som handlar om hur studieförbunden kan arbeta med validering i olika former. Vi kommer berätta om innehåll, metoder och hur validering kan stärka individers självkänsla, synliggöra kompetens, ge möjlighet…

Read more

8/8
Click to access the login or register cheese