Daily Archives: 2022-12-16

Det var ett stort intresse för de två webbinar som vi på Nordiskt Valideringsforum anordnade tillsammans med Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) i december.  188 personer från hela landet anmälde sig för att lyssna. Temat var “hur man kan skapa en utbildning som leder till jobb inom städbranschen”.   – Det är roligt att Komvux och arbetsmarknadsenheter ser städ- och servicebranschen som en möjlig väg att ge människor jobb genom samverkande utbildning! Det är också extra roligt att berätta om möjligheter när så många är intresserade, säger Anna Thelin, utbildningskoordinator och verksamhetsutvecklare på Nordiskt Valideringsforum. Anna Thelin har också arbetat som intern kvalitetssäkrare för SRY i många år. Under de två tillfällena berättade hon om deras branschmodell för lärande och validering. Annika Jervgren, projektledare på Nordiskt Valideringsforum, berättade mer om hur validering och utbildning kan samverka.  Exempel från verkligheten Deltagarna vid de två tillfällena fick också höra konkreta exempel på hur arbetet ser…

Read more

1/1