Daily Archives: 2023-01-09

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där många personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kompetenser kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. Vi på Nordiskt Valideringsforum utbildar OCN-bedömare som arbetar inom många olika yrken och yrkesområden. Deras roll i valideringsprocessen är att utföra just validering av personers kunskaper och färdigheter inom specifika områden. Kunskaper och färdigheter är uppdelade i olika moduler. I dem konkretiseras och förtydligas det som individen behöver kunna i läranderesultat och bedömningskriterier. Utbildningen till OCN-bedömare består av fyra halvdagar. En person som har gått en utbildning och sedan utfört godkända valideringar får ett kompetensintyg och blir certifierade OCN-bedömare. För att få titeln yrkesbedömare behöver personen också uppfylla branschens krav på till exempel yrkeserfarenhet. En av våra medarbetare som håller i…

Read more

1/1
Click to access the login or register cheese