Daily Archives: 2023-02-06

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där flera personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kunnande kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. En intern kvalitetssäkrare arbetar med att granska de valideringar som utförs av bedömare i en organisation. De befinner sig oftast i samma verksamhet som bedömarna, där de stöttar bedömarnas arbete med valideringar. Reidun Andersson arbetar som arbetsmarknadskonsulent och intern kvalitetssäkrare på Arbetsmarknadsenheten i Västerås kommun. Hon har haft rollen i många år. – I Västerås har vi arbetat med det här (OCN-metoden) i omgångar men sedan några år står detta arbete med i våra styrkort. Det är mer förankrat och blir också ett mer etablerat sätt att arbeta på i organisationen, säger Reidun Andersson. Individuellt anpassad validering I Västerås arbetar de…

Read more

1/1