Daily Archives: 2023-02-20

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där flera personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kunnande kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. Jörgen Bergvall har arbetat som extern kvalitetssäkrare sedan starten. Han var med och tog OCN-metoden till Sverige. Nu arbetar han som metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum. – I Storbritannien heter det external moderator, men vi valde att översätta det till extern kvalitetssäkrare och det är en av de beteckningar som varit med ända sen början, säger Jörgen Bergvall. “Det handlar om att säkerställa metoden” Den externa kvalitetssäkrare tar vid efter den interna kvalitetssäkraren i kedjan. Båda rollerna arbetar med att se till att valideringar sker på ett säkert och rätt sätt.  En intern kvalitetssäkrare arbetar oftast inne i organisationen med…

Read more

1/1