Daily Archives: 2023-03-06

“Att nå ut med information om detta är avgörande för framtiden” Samuel Bohlander arbetar som badvärd i Göteborg. Han är också representant för Kommunal i arbetet med att ta fram kompetensstandarder. Under hösten 2022 påbörjade han sin utbildning till yrkesbedömare – ett arbete som ger resultat för både verksamhet och personal. Samuels arbete börjar med en kartläggning av kompetens hos personal, för att få en grund att stå på inför valideringen. Han ser positivt på det gemensamma tag som branschen tar för att stötta en hållbar kompetensförsörjning för aktörer inom bad.   – En stor utmaning de senaste åren har varit att man bedömt medarbetare olika. Det ska inte spela någon roll vart i landet du söker/rekryterar ny personal, det är samma ”grundkompetens” som efterfrågas. Med detta material så får vi till en lägsta nivå samtidigt som jag anser att det är viktigt för branschen i stort, säger Samuel. Branschmodellen utvecklades…

Read more

1/1