Daily Archives: 2023-05-23

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där flera personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kunnande kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. Anna Thelin arbetar som projektledare på Nordiskt Valideringsforum. Sedan hösten 2021 arbetar hon också med att utbilda personer i olika organisationer i rollen som valideringsstödjare.   – Det är en samordnande roll som ska vara nära verksamheterna. Deras uppdrag är att stötta yrkesbedömare och ge dem förutsättningar att utföra sitt arbete. Göra valideringsprocessen möjligt, helt enkelt, säger Anna Thelin. Läs mer om rollen som bedömare! Valideringsstödjare används framför allt inom branschvalidering där det finns en intern kvalitetssäkrare som arbetar på en nationell nivå med att granska bedömningar. Där blir valideringsstödjaren en förlängd arm, närmare verksamheterna för att samordna och driva valideringsfrågorna internt.  – I en…

Read more

1/1