Daily Archives: 2023-06-16

Svenska badbranschens satsning på kompetensförsörjning fortsätter. Nu utökas arbetet med branschmodellen för lärande och validering med fler yrkesprofiler – för att möta den nationella bristen på badhuspersonal.  – Förhoppningen är att vi ska kunna få en bättre personalförsörjning med kunnig och trygg personal, säger projektledaren Kari Tryde från Svenska Badbranschen. Nordiskt Valideringsforums roll är att stödja branschen att ta fram nationella kompetensstandarder som beskriver olika yrkesroller och samtidigt utbilda personal till yrkesbedömare. Deras roll är att skapa förutsättningar för individer att lära men också bedöma kompetens och ge individer ett erkännande för deras kompetenser. Se SVT:s inslag om badbranschen Lärande och validering I nuläget arbetar badbranschen med lärande och validering utifrån kompetensstandarder för yrkesrollen Badvärd och introduktionsnivån Grundläggande arbete inom bad. I maj 2023 godkändes också en ansökan från Arbetsförmedlingen att göra samma arbete med två tekniska profiler inom branschen.  Projektet handlar om att både säkerställa och erkänna kompetensen hos all…

Read more

1/1