Daily Archives: 2023-11-28

Nu har ytterligare tre kvalifikationer nivåplacerats i SeQF. Det gäller Sobonas tre yrkesprofiler “Mätartekniker VA”, “Drifttekniker – VA ledningsnät” och “Drifttekniker – vattenverk VA” inom vatten och avlopp. Här kan du läsa mer om vad nivåplaceringen innebär och om de olika yrkesprofilerna. En kvalifikation är ett formellt resultat av en bedömnings- och värderingsprocess. Det kan till exempel handla om ett intyg eller ett diplom. Individer som genomgår en valideringsprocess enligt OCN-metoden får ett kompetensintyg, kompetensbevis eller ett yrkesbevis, beroende på vilka moduler som klarats av. Vad är SeQf? SeQF står för Sveriges referensram för kvalifikationer. Det är ett system som hjälper till att skapa ett gemensamt språk när vi pratar kompetens i Sverige och i andra länder. SeQF är kopplad till den europeiska referensramen för kvalifikationer med syftet att det ska bli lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv nationellt och internationellt. Syftet är också att underlätta matchning på…

Read more

1/1