Daily Archives: 2023-12-06

Samverkan – att göra saker tillsammans. Det är fokus i de två projekt som genomförs av Validerings Väst, Västra Götalandsregionens stödstruktur för validering. Rebecka Paldanius, projektledare på Nordiskt Valideringsforum, arbetar som företagscoach i ett av projekten: Valideringsvoucher.  Valideringsvoucher är ett pilotprojekt som fokuserar på små- och medelstora företag inom bygg-, städ- och industribranschen. Genom projektet kan företag få stöd i insatser som handlar om kartläggning, validering och kompletterande utbildning för personal. Rebeckas roll som företagscoach i Projektet är inriktat på städbranschen, där hon representerar Servicebranschens Yrkesnämnds (SRY) branschvalideringsmodell.  – Min roll är i projektet är att ta kontakt med företagen som finns i regionen. De har väldigt olika förutsättningar och flera av företagen jag pratat med vet inte om att det finns en branschmodell för lärande och validering, säger Rebecka Paldanius. Projektet Valideringsvoucher fortsätter även nästa år, men redan nu har man sett nyttan av arbetet. Bland annat att det…

Read more

1/1