Daily Archives: 2024-04-05

Samarbetet med Svenska Badbranschen fortsätter. Nu finns det nya yrkesprofiler tillgängliga inom pool- och spateknik. De skapar förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande och validering. Det gäller för både nyrekryteringar och befintliga medarbetare inom badbranschen. Yrkesprofilerna har utvecklats av Svenska Badbranschen och Nordiskt Valideringsforum, tillsammans med yrkeskunniga från ett flertal organisationer inom badbranschen. Sedan tidigare finns två yrkesprofiler, Grundläggande arbete inom bad och Badvärd. De nya profilerna, Pooltekniker och Spatekniker, riktar in sig på arbete på offentliga badanläggningar men också gentemot arbete kopplat till privata pooler. Detta då marknaden för privata villapooler har en stadig tillväxt och en särskilt kraftig ökning efter pandemin.   Yrkesprofiler säkerställer kompetens för en hållbar framtid ”Med omfattande poolbestånd och ökade krav på hållbarhet från poolägare gällande energiförbrukning, vattenförbrukning och säkerhet är det av stor vikt att hela sektorn för privata pooler höjer sin kompetens för att säkerställa en hållbar framtid.…

Read more

1/1
Click to access the login or register cheese