Daily Archives: 2024-03-22

Agnetha Olofsson arbetar som måltidschef i Åre kommun. År 2023 började de arbeta med att synliggöra personalens kompetens i kommunens verksamheter inom kök. ”Jag känner verkligen att det här arbetet ligger helt rätt i tiden. Det är otroligt roligt att vi nu arbetar fram ett nytt arbetssätt som gynnar både personalen och verksamheterna. Det går också hand i hand med det långsiktiga arbetet vi behöver göra för att bemanna våra storkök i framtiden.” Åre kommuns satsning handlar både om att strukturera introduktion och lärande och att synliggöra och erkänna medarbetares kompetenser. Arbetet sker både för verksamheter inom lokalvård och offentliga kök. – Det är främst på kökssidan som vi nu har kommit i gång. Vi funderade ordentligt på hur vi skulle lägga upp arbetet för att det skulle fungera i verksamheterna och för personalen. Vi behövde tänka nytt. De individer som kommer till oss har inte den utbildning eller den…

Read more

1/1