Daily Archives: 2024-07-08

Under 2023 och 2024 har Svenska Badbranschen tillsammans med sina medlemmar arrangerat framtidsträffar med viktiga lokala aktörer. Syftet har varit att samla branschen lokalt, informera och samtala om branschens behov av kompetensförsörjning och möjligheten med att arbeta på en badanläggning. Under 2022 till 2023 har yrkesprofiler och en verktygslåda tagits fram för introduktion och validering av nya och befintliga medarbetare mot kompetensbevis och yrkesbevis. Under arbetets gång har 35 personer utbildats till yrkesbedömare runt om i landet. Deras roll är att stödja nya och befintliga medarbetare i deras yrkesutveckling. Målet med framtidsträffarna har varit att öppna upp för samtal som engagerar och inspirerar till samarbete mellan badanläggningar och andra aktörer. Förhoppningen är att arbetet ska generera nya öppningar för fler rekryterings- och karriärvägar, till exempel från arbetslöshet in till badbranschen. Där spelar arbetet med lärande, praktik och validering på arbetsplatsen en avgörande roll. Owe Marstorp, Nordiskt Valideringsforum, är projektledare för…

Read more

1/1