Author Archives: Moa Hallgren Nordström

Bromölla kommun arbetar med lärande och validering genom OCN-metoden för att lyfta och erkänna kunskaper och färdigheter inom olika yrkesområden. För en deltagare inom kommunens arbetsmarknadsenhet blev validering starten på en karriär – inom trädgårdsarbete. Bryggans trädgårdsteam är en del av arbetsmarknadsenheten i Bromölla kommun. Dit kommer individer för att arbetsträna, lära sig mer och validera sina kunskaper och färdigheter inom trädgårdsarbete.  Linda Wefring arbetar som arbetsmarknadshandläggare. Här berättar hon om hur valideringen skapade nya möjligheter för en av deltagarna. ”Deltagaren hade läs- och skrivsvårigheter men kunde rent praktiskt visa de kunskaper som valideringen krävde. Hon blev väldigt duktig med tiden och behärskade trädgårdsredskap väl. Hon kunde också tillgodose sig växt- och trädkännedom” Arbetsträningen och det lärande som ingick resulterade så småningom i att deltagaren blev validerad och godkänd. Tack vare beviset från den godkända valideringen blev deltagaren antagen till en trädgårdsutbildning. Utbildningen avslutades med fina vitsord från praktikplats och…

Read more

Samarbetet med Svenska Badbranschen fortsätter. Nu finns det nya yrkesprofiler tillgängliga inom pool- och spateknik. De skapar förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande och validering. Det gäller för både nyrekryteringar och befintliga medarbetare inom badbranschen. Yrkesprofilerna har utvecklats av Svenska Badbranschen och Nordiskt Valideringsforum, tillsammans med yrkeskunniga från ett flertal organisationer inom badbranschen. Sedan tidigare finns två yrkesprofiler, Grundläggande arbete inom bad och Badvärd. De nya profilerna, Pooltekniker och Spatekniker, riktar in sig på arbete på offentliga badanläggningar men också gentemot arbete kopplat till privata pooler. Detta då marknaden för privata villapooler har en stadig tillväxt och en särskilt kraftig ökning efter pandemin.   Yrkesprofiler säkerställer kompetens för en hållbar framtid ”Med omfattande poolbestånd och ökade krav på hållbarhet från poolägare gällande energiförbrukning, vattenförbrukning och säkerhet är det av stor vikt att hela sektorn för privata pooler höjer sin kompetens för att säkerställa en hållbar framtid.…

Read more

Grundläggande anställningsbarhet Vad behöver en individ kunna för att fungera på en arbetsplats? Svaret ligger i ”Kompetenser för arbetslivet”, en kvalifikation som är nivåplacerad inom SeQF av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Nu finns det program för både lärande och validering för just dessa kompetenser. De påvisar grundläggande anställningsbarhet och öppnar upp dörrar mellan yrkesområden. Läs mer här: Generella kompetenser för arbetslivet – Nordiskt Valideringsforum ”Grundläggande generella kompetenser för arbetslivet”. Det kan uppfattas som ett svårt och långt begrepp men det står för de kunskaper och färdigheter som behövs på alla arbetsplatser, i olika stor utsträckning. De är uppdelade i moduler som förenklar både lärande, bedömning och erkännande av kompetenser. Kompetenser som ingår är ”Medarbetarskap”, ”Kommunikation i möte med andra människor”, ”Samarbete i arbetsgrupp”, ”Arbetsmiljö och säkerhet”, ”Digitala verktyg” och mycket mer. Nytt digitalt lärprogram Grundläggande generella kompetenser för arbetslivet kan vara en utmaning att lära ut. Det kan betraktas som ett…

Read more

Nya profiler – Offentliga kök Nu finns det fyra nya profiler inom yrkesområdet för offentliga kök. Det skapar fler möjligheter att strukturera lärande och kvalitetssäkra kunnande för befintlig personal. Profilerna kan användas inom både offentliga kost- och måltidsenheter och arbetsmarknadsenheter. Profilerna bryts ner i olika läranderesultat och bedömningskriterier. De kan användas för att synliggöra individens kunskaper och färdigheter samtidigt som det visar vad individen behöver utveckla och lära sig mer av inom yrkesområdet. Individen kan sen få sitt kunnande bedömt och erkänt mot någon av de fyra profilerna: Grundläggande arbete inom kök Restaurangbiträde – Offentliga kök  Kock – Offentliga kök Kock med ledningsfunktion – Offentliga kök Innehållet har relevanssäkrats av sakkunniga och samverkade parter såsom arbetstagarorganisationer, kommuner och arbetsgivare i privat och offentlig verksamhet. Lärande och erkännande kan ske i samband med praktik, introduktion, kompetensutveckling eller omställning. Profilerna inom offentliga kök kan även användas vid nyrekrytering och för intern kompetensutveckling…

Read more

Vi på Nordiskt Valideringsforum vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. I år väljer vi att ge vår julgåva till UNHCR, för att stödja deras arbete med att ge barn och unga på flykt möjlighet att fortsätta gå i skolan och utbilda sig.   Vår växel och support är stängd under helger och röda dagar, men öppen som vanligt på vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00.  Vi vill passa på att tack alla våra kunder för ett fantastiskt år. Vi ser fram emot att fortsätta det spännande och viktiga arbetet tillsammans med er 2024.  Längre ner kan ni läsa mer om varför vi har valt att ge vår julgåva till UNHCR.  I år stödjer vi UNCHR och ungas utbildning i världen Att gå i skolan är ett barns rättighet – även för barn som är på flykt. Skolgång innebär minskad risk för ett liv i…

Read more

”Att enas om en definition har varit viktigt eftersom kunskap och kompetens ska värderas lika oavsett var, hur och när en individ har lärt sig någonting.” Västerås stads arbetsmarknadsenhet arbetar med att få individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att nå en egen, hållbar försörjning genom arbete eller studier. De fick insikten om att validering kan göra stor skillnad för arbetssökande och bildade en arbetsgrupp med medarbetare och chefer från alla enheter inom kommunen. Målet var att skapa ett gemensamt synsätt på validering: “Nu vill vi att validering ska vara ett förhållningssätt och inte en arbetsuppgift” Genom OCN-metoden och ett praktiskt samarbete med kommunens restaurangenhet lyckades de säkerställa kompetens hos både nyanställda och befintliga medarbetare utifrån restaurangenhetens behov. Olika roller inom restaurang- och köksbranschen bröts ner till olika moduler och program. Det både underlättade och synliggjorde de kompetenser som individen kan lära sig på arbetsplatsen och vilka kompetenser hen…

Read more

Att vara anställningsbar blir mer och mer i fokus ANSTÄLLNINGSBAR. Vad betyder det egentligen? Hur är man som person, vilka egenskaper och kompetenser har man för att kunna betecknas som anställningsbar? Det skiljer sig naturligtvis en del från yrke till yrke, men nog finns där någon sorts definition, om än lite luddig, kopplat till en grundläggande anställningsbarhet. Ofta handlar det nog om att man ska ”passa in”, att man har de egenskaper och generella kompetenser av mer social karaktär som arbetsgivare efterfrågar.  Det yrkesmässiga kunnandet då? Ja självklart är det viktigt utifrån ett anställningsbarhetsperspektiv, men pratar vi om grundläggande anställningsbarhet och då särskilt kopplat till många yrken där det råder brist på arbetskraft och/eller där det saknas tydliga utbildningsvägar, så kan man hävda att generella sociala och arbetslivsinriktade kompetenser är både viktiga och avgörande.  Bland dessa generella sociala och arbetslivsinriktade kompetenserna vill vi här särskilt belysa de som handlar om medarbetarskap och arbetsplatskultur. Det vill säga kunskap om vad som kan förväntas av en medarbetare på en svensk arbetsplats, till exempel hur saker…

Read more

7/7
Click to access the login or register cheese