Author Archives: Moa Hallgren Nordström

Nu finns det ett nytt pedagogiskt verktyg för att närma sig arbetsmarknaden. Språklär Utemiljö skapar en introduktion till arbete inom utemiljö samtidigt som det blir ett lätt och roligt sätt att lära sig. Målet med verktyget är att främja integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden. Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté (TCYK) utvecklade under 2022 ett nytt verktyg för lärande – Språklär Utemiljö. Ett sätt att introducera nya individer till yrket. Arbetet skedde tillsammans med oss på Nordiskt Valideringsforum och ABF Vux. Innehåll och samarbete “Språklär Utemiljö” är ett verktyg där individen får lära sig om arbete inom utemiljö genom att pedagogiskt gå igenom olika områden och arbetsuppgifter. Samtidigt lär de sig ord och uttryck som är viktiga att förstå. Verktyget innehåller olika delar, både information om hur det fungerar på en svenska arbetsplats och hur olika arbetsuppgifter inom utemiljö går till. Det handlar till exempel om maskiner och verktyg, städning och underhåll samt…

Read more

”Att enas om en definition har varit viktigt eftersom kunskap och kompetens ska värderas lika oavsett var, hur och när en individ har lärt sig någonting.” Västerås stads arbetsmarknadsenhet arbetar med att få individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att nå en egen, hållbar försörjning genom arbete eller studier. De fick insikten om att validering kan göra stor skillnad för arbetssökande och bildade en arbetsgrupp med medarbetare och chefer från alla enheter inom kommunen. Målet var att skapa ett gemensamt synsätt på validering: “Nu vill vi att validering ska vara ett förhållningssätt och inte en arbetsuppgift” Genom OCN-metoden och ett praktiskt samarbete med kommunens restaurangenhet lyckades de säkerställa kompetens hos både nyanställda och befintliga medarbetare utifrån restaurangenhetens behov. Olika roller inom restaurang- och köksbranschen bröts ner till olika moduler och program. Det både underlättade och synliggjorde de kompetenser som individen kan lära sig på arbetsplatsen och vilka kompetenser hen…

Read more

Att vara anställningsbar blir mer och mer i fokus ANSTÄLLNINGSBAR. Vad betyder det egentligen? Hur är man som person, vilka egenskaper och kompetenser har man för att kunna betecknas som anställningsbar? Det skiljer sig naturligtvis en del från yrke till yrke, men nog finns där någon sorts definition, om än lite luddig, kopplat till en grundläggande anställningsbarhet. Ofta handlar det nog om att man ska ”passa in”, att man har de egenskaper och generella kompetenser av mer social karaktär som arbetsgivare efterfrågar.  Det yrkesmässiga kunnandet då? Ja självklart är det viktigt utifrån ett anställningsbarhetsperspektiv, men pratar vi om grundläggande anställningsbarhet och då särskilt kopplat till många yrken där det råder brist på arbetskraft och/eller där det saknas tydliga utbildningsvägar, så kan man hävda att generella sociala och arbetslivsinriktade kompetenser är både viktiga och avgörande.  Bland dessa generella sociala och arbetslivsinriktade kompetenserna vill vi här särskilt belysa de som handlar om medarbetarskap och arbetsplatskultur. Det vill säga kunskap om vad som kan förväntas av en medarbetare på en svensk arbetsplats, till exempel hur saker…

Read more

3/3