Category Archives: Inlägg

PÅ LITE OLIKA VÄGAR genom livet, landade jag som studie- och yrkesvägledare och så småningom som rektor. Så jag är inte lärare, det vill jag verkligen noga betona, men jag har levt i de processer som finns i skolans värld. Det är en värld där man har ett väldigt tydligt uppdrag särskilt mot eleverna och företräder dem ganska tydligt på vägen framåt, vart dom ska. Det är också en värld där jag sett ”ups and downs” i det här med bedömning, alltså betygsättning. För i slutändan är det avgångseleven i nian som söker till gymnasiet, som ska förverkliga sina drömmar. Det gäller att försöka få en elev att förstå att man som elev befinner sig i en progression – om inte, blir man väldigt lätt sina betyg: ”Jag är en trea i matte”. Ett sådant samtal kunde ha ett väldigt positivt genomslag ibland, särskilt med de elever man behövde stötta…

Read more

JAG HAR I TIDIGARE YRKESROLLER kommit i kontakt med validering och vet hur viktigt det är att validera en kunskap som inte är möjlig att vidimera med exempelvis betyg eller på något annat sätt. När jag kom till Stockholms Stadsmission så fanns redan valideringen enligt OCN-metoden i organisationen. Vi hade haft den sedan 2017 men vi hade inte kommit i gång med den ordentligt. Jag såg fördelen med att använda valideringsmetoden framför allt för personer i arbetsträning som många gånger har ett ganska klent CV eller ett CV som inte är relevant för där de befinner sig för tillfället. Då är arbetsträning ett bra sätt att ta sig vidare. Men själva arbetsträningen i sig säger ju ingenting om nyanskaffad kunskap, arbetsuppgifterna beskrivs – men den säger ju fortfarande inte vad man faktiskt kan. Därför är validering jätteviktigt och uppskattat. Under hela implementeringen har vi gång på gång fått det bekräftat…

Read more

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR VALIDERING var egentligen ganska enkel. Under min tid på Urkraft såg vi att människor gjorde saker men fick aldrig något bevis för det. Det var en första ingång med frågan: ”Kan man lära sig fast det inte står skola på huset?” Vi upplevde att människor gjorde fantastiska resor och det var väldigt konstigt att man inte kunde få bevis för det man lärt sig. Det var en väldigt stor frustration. Min utgångspunkt handlar också om en samhällssyn på lärandet och en exkludering. Det kan inte vara rimligt att samhället ställer upp kriterier som inte är tillgängliga för alla.  Jag upplevde också att Urkraft som verksamhet hade så mycket lärande i sig och det skulle kunna stärka oss om vi kunde synliggöra det lärande som gavs. Där såg vi ett glapp mellan visionen som vi hade och verksamheten. Vi såg att det här glappet skulle tätas igen väldigt påtagligt…

Read more

ÄR ARBETSFÖRMEDLINGEN för ett antal år sedan menade på att de kunde validera arbetssökandes kompetenser, i och för sig de formella kompetenserna, erbjöds våra arbetssökande att åka till arbetsförmedlingen – vilket är 40 mil tur och retur. Någonstans där började vi fundera – vi hade redan då väldigt många från arbetsförmedlingen i vår verksamhet – kan inte vi validera kompetenser själva? Hur skulle vi som kommunal organisation kunna validera så att valideringen blev kvalitetssäkrad? Dokumentet som kommer ut ur valideringen ska faktiskt vara legitimt. Att valideringen genererar någonting i slutändan är den positiva upplevelsen för många deltagare, det man blir intresserad av. Per Thornberg Enhetschef Samhällsutvecklings-förvaltningen på Härjedalens kommun. Intervju JAG TROR ÄVEN ATT DET KAN SKILJA sig åt – en del ser sig nog att inte kunna fast de faktiskt kan och den andra kategorin tror sig kunna allt och lite till. Det ser bedömaren ofta utifrån hur deltagarna…

Read more

JAG JOBBAR SOM DELTAGARE på Grillska huset, en restaurang som ingår i Stadsmissionens organisation. Jag började i kallköket och jobbar med ren matlagning i varmköket nu, typ som kock med andra ord. Men jag har ingen utbildning i grunden, därför har det här med valideringen verkligen känts som en riktig möjlighet. Det är väldigt länge sedan jag över huvud taget har kunnat realistiskt tänka om framtiden. Men efter att ha kommit in i den här branschen och nu faktiskt kan se en framtid, så är det min målsättning att jobba mot den typen av tjänst. Bakgrunden är att jag var sjukskriven lite till och från i nästan fem år. Under den tiden så växte mitt matlagningsintresse fram och jag började laga lite mer avancerad mat. Jag sökte mig till Stadsmissionen som volontär några timmar i veckan i deras boende för hemlösa. Sedan hamnade jag här på Grillska huset, där det…

Read more

Vill du veta hur man kan synliggöra lärande och de kunskaper och färdigheter man får i studieförbundens olika verksamheter? Missa då inte chansen att anmäla dig till ett webbinar här nedan för att lära dig mer om hur studieförbunden kan arbeta med validering. Ur innehållet Möjligheterna med validering för individer hos Studieförbunden OCN-metoden förenklar och kvalitetssäkrar verksamheten Exempel på validering med OCN-metoden Framgångsfaktorer för en lyckad process   Varför ska jag delta? Studieförbunden har ett unikt system för att validera människor i generella kompetenser. Detta är ett verktyg som kan användas för att synliggöra lärande och de kunskaper och färdigheter man får i studieförbundens olika verksamheter. Det kan vara i studiecirklar, föreningsverksamhet, ledarutbildning, vardagssvenska, projekt eller arbetsmarknadsinsatser. Nu erbjuder vi webbinar som handlar om hur studieförbunden kan arbeta med validering i olika former. Vi kommer berätta om innehåll, metoder och hur validering kan stärka individers självkänsla, synliggöra kompetens, ge möjlighet…

Read more

Validering arbetsmarknad

Lär dig mer – välkommen till ett kostnadsfritt webbinar! Här får du veta mer om hur lärande och validering ökar anställningsbarheten inom ett stort antal yrkesområden. Självkänslan hos individen förstärks, insteg till jobb förenklas och omställning möjliggörs. Verksamheten kvalitetssäkras. Processen och innehållet bildar dessutom en plattform för samverkan mellan de olika parter som planerar och genomför arbetsmarknadsinsatsen. Vår webbinarserie har varit en succé och har hittills lockat över 300 deltagare. Nu öppnar vi upp för fler webbinarier under våren 2022! Innehållet riktar sig till dig som utvecklar eller driver olika arbetsmarknadsinsatser. Ur innehållet Vi berättar hur validering med en kvalitetssäkrad metod, digitala verktyg och färdigt innehåll inom ett stort antal yrkesområden kan ge erkännande för lärande. Det kan ske parallellt med utbildning, över tid i egna verksamheter eller på externa praktikplatser. Hur validera lärande i en verksamhet eller praktikplats?  Hur ökar man anställningsbarheten hos deltagare genom att synliggöra kompetenser för…

Read more

branschvalidering

Introduktion till branschvalidering – vägen framåt med OCN-metoden Vill du se nya möjligheter med kartläggning, validering och fortsatt lärande inom olika yrkesområden? Numera kan det ske agilt över tid – i verksamheten, på arbetsplatsen eller parallellt med utbildning. Vi hjälper dig förstå värdet av branschvalidering och hur det kan bidra till branschens kompetensförsörjning. Ur innehållet Utmaningar med branschvalidering OCN-metoden förenklar och kvalitetssäkrar Exempel på branschvalidering med OCN-metoden Framgångsfaktorer för en lyckad process Varför ska jag delta? Med väl definierade och förankrade yrkesprofiler, digitala verktyg och en kvalitetssäkrande metod skapas en nationell plattform för kompetensförsörjning inom olika yrkesområden. Processen och innehållet förenklar samverkan mellan de olika parter som deltar. Just nu behövs detta mer än någonsin i Sverige. Behovet av kompetensutveckling, kvalitetssäkring och omställning inom och mellan yrkesområden är stort. Lär dig mer om branschvalidering med OCN-metoden – välkommen till ett kostnadsfritt webbinar! När? Följande tider är inplanerade:  Onsdag 23 februari…

Read more

Historiska Muséet konferens

Tack till alla deltagare och föreläsare på valideringskonferensen 2019! I och med den rådande kompetensbristen inom flera branscher har intresset för validering ökat under senare tid – och fördelarna är många. Självkänslan hos individen förstärks, insteg till jobb förenklas och kompetensförflyttning i företagen underlättas. Dessutom blir yrken och branscher ännu mer attraktiva! Läs mer om validering här Den 28 mars bjöd Sobona tillsammans med Nordiskt Valideringsforum och Gästrike Återvinnare in till en valideringskonferens i Stockholm. Under valideringskonferensen fick de ca 100 deltagarna veta mer om återvinningsbranschens nationella valideringsprojekt och lyssna till intressanta föreläsare som gav sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling. Det var en fartfylld konferens, med kortare föreläsningar utifrån olika perspektiv som kan lösa en av de största utmaningarna i Sverige just nu – det strukturella kompetensglappet på arbetsmarknaden. Program Omvärldsanalys – en inledning Madeleine Gimåker, Utvecklingsstrateg, Sobona Det handlar inte om kompetensbrist Thomas Nylund Vad är…

Read more

Historien om OCN-metoden i Sverige

Resan hit började i Storbritannien på 1980-talet. Gruv- och stålindustrier lades ned och många blev arbetslösa. Samtidigt fanns det stora kompetensbehov inom andra branscher. Det fanns ett gigantiskt (upplevt) kompetensglapp. Många av de arbetslösa saknade ju formell utbildning! Men tänk om man kunde visa vad olika personer faktiskt kunde och vad de hade lärt sig i arbetslivet? Tänk om den kompetensen och de erfarenheterna kunde komma till nytta i andra företag och i andra branscher? Därför utvecklades OCN-metoden (Open College Network) i ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och högskolor. Några år senare, på en plats i norra Sverige… Föreningen Urkraft i Skellefteå såg styrkan hos individer och drev en unik social verksamhet för och tillsammans med dem. Man öppnade café, restaurang, TV-station, byggde växthus på taket och till sist arrangerade man årligen hela Skellefteå-festivalen med 90.000 besökare. Men de som jobbat i föreningen – vad hade de egentligen lärt sig?…

Read more

60/60