Blog Archives

Det livslånga lärandet ses ofta som något självklart, men vad menar vi med det? Idag har lärandet framför allt fokus på ett ekonomiskt perspektiv som gagnar samhället. Men vad händer när det demokratiska och privata lärandet är satt på undantag? Hur kan validering få de tre perspektiven på lärande att mötas och därmed ge det livslånga lärandet utrymme och betydelse – på riktigt?  Ta del av ett samtal om vad vuxenlärandet faktiskt innebär och hur det kan tillämpas i olika verksamheter.  Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, ger i samtal med Kerstin Carlvik, Filipstads kommun och Mats Ljungquist, ABF, en bild av lärandet med koppling till både samhälle, individ och evidens. 

Vad lite man vet om hur mycket man vet, kan och förstår – Ta del av ett samtal med fokus på hur validering och lärande kan ge en människa både mod och kraft att göra resan i det livslånga lärandet. Många som befinner sig i utanförskap betecknas som obildbara utifrån förväntningar de inte lyckats möta – de blir med andra ord inlärt obildbara. Hur kan vi då bidra till att skapa nya förutsättningar för dem att våga välja sitt eget lärande?  Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, visar genom forskningsunderlag på hur validering och det formativa lärandet leder till lust för fortsatt lärande. Rebecca Paldanius, Kommunförbundet i Kalmar Län; Kenth Söderling, Alvesta kommun och  My Österlin och Monica Frölander, Stockholms Stadsmission, delar med sig erfarenheter om hur validering får människor att växa och utvecklas på sina egna villkor. 

Krävs det tillåtelse att bebygga den ödetomt där många som är långt ifrån arbetsmarknaden befinner sig? Vilket lärande och i slutändan vilket kunnande, är i finrummet? Att gå en annan väg än den förväntade sätter en individs självkänsla och självförtroende på prov och riskerar att lusten och modet till det egna lärandet kommer till korta.  Med en vision om att ödetomten blir till en gemensam och öppen glänta med utrymme för egenmakt och lärande utifrån egna villkor, samtalar Kicki Krane med Jörgen Bergvall och Anna Karin Jendert om bakgrunden till samt visionen och tankarna bakom Nordiskt Valideringsforum och utvecklingen av OCN-metoden – att synliggöra kunnande med validering och lärande.

3/3