Blog Archives

Dagens avsnitt handlar om sänkta trösklar och kvalitetsäkrat lärande. För om vi accepterar tanken att man kan lära utanför det formella utbildningssystemet och att det lärandet har betydelse så måste också det lärandet kvalitetssäkras och få ett ökat erkännande. Om inte, så riskerar många individer att närmast cementeras i ett utanförskap och de som arbetar i sfären för icke-formellt lärande att ses som välvilliga utanförskapare.  I dagens avsnitt samtalar Jörgen Bergvall från Nordiskt Valideringsforum med Conny Larsson från Sobona om hur man målinriktat skapar stegförflyttning för individen och därmed progression i det egna lärandet. Lennart Wahlstedt, från Bostads AB Poseidon och Inger Jonasdotter från SRY ger också sin bild på ekotrappan – en strukturerad väg från de första stegen in i arbetslivet till branschvalidering i toppen.

Vad innebär det att vara anställningsbar? Och vilka kompetenser och egenskaper är avgörande för att få in en fot på arbetsmarknaden? Utmaningen ligger i att förstå att det inte handlar om endast yrkesmässiga kompetenser. Perspektiv av kulturell och social karaktär är också ofta helt avgörande.  I det här avsnittet samtalar Kicki Krane med Jörgen Bergvall från Nordiskt Valideringsforum, Hanna Johansson från Filipstads kommun och Sofia Westergaard från  Renova. Samtalet handlar om hur man utifrån att uppmärksamma och synliggöra arbetslivskompetenser kan skapa insteg till en alltmer krävande arbetsmarknad. 

Är erkännande av kunskap detsamma oavsett när, var och hur den är inhämtad? Är valideringens bedömning av beprövad erfarenhet jämförbar med den formella skolans betyg och ges det lika möjligheter på arbetsmarknaden? Men framför allt, ska man och får man gå valideringens väg till erkänt kunnande? I det här avsnittet resonerar Jörgen Bergvall från Nordiskt Valideringsforum tillsammans med Lennart Wahlstedt från TCYK och Anna-Lena Bergman från Folkuniversitetet kring evidens och erkännande utifrån ett rättviseperspektiv. Varmt välkommen till avsnitt nummer 4: “Validering – är det rättvist?”.  

Det livslånga lärandet ses ofta som något självklart, men vad menar vi med det? Idag har lärandet framför allt fokus på ett ekonomiskt perspektiv som gagnar samhället. Men vad händer när det demokratiska och privata lärandet är satt på undantag? Hur kan validering få de tre perspektiven på lärande att mötas och därmed ge det livslånga lärandet utrymme och betydelse – på riktigt?  Ta del av ett samtal om vad vuxenlärandet faktiskt innebär och hur det kan tillämpas i olika verksamheter.  Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, ger i samtal med Kerstin Carlvik, Filipstads kommun och Mats Ljungquist, ABF, en bild av lärandet med koppling till både samhälle, individ och evidens. 

Vad lite man vet om hur mycket man vet, kan och förstår – Ta del av ett samtal med fokus på hur validering och lärande kan ge en människa både mod och kraft att göra resan i det livslånga lärandet. Många som befinner sig i utanförskap betecknas som obildbara utifrån förväntningar de inte lyckats möta – de blir med andra ord inlärt obildbara. Hur kan vi då bidra till att skapa nya förutsättningar för dem att våga välja sitt eget lärande?  Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, visar genom forskningsunderlag på hur validering och det formativa lärandet leder till lust för fortsatt lärande. Rebecca Paldanius, Kommunförbundet i Kalmar Län; Kenth Söderling, Alvesta kommun och  My Österlin och Monica Frölander, Stockholms Stadsmission, delar med sig erfarenheter om hur validering får människor att växa och utvecklas på sina egna villkor. 

Krävs det tillåtelse att bebygga den ödetomt där många som är långt ifrån arbetsmarknaden befinner sig? Vilket lärande och i slutändan vilket kunnande, är i finrummet? Att gå en annan väg än den förväntade sätter en individs självkänsla och självförtroende på prov och riskerar att lusten och modet till det egna lärandet kommer till korta.  Med en vision om att ödetomten blir till en gemensam och öppen glänta med utrymme för egenmakt och lärande utifrån egna villkor, samtalar Kicki Krane med Jörgen Bergvall och Anna Karin Jendert om bakgrunden till samt visionen och tankarna bakom Nordiskt Valideringsforum och utvecklingen av OCN-metoden – att synliggöra kunnande med validering och lärande.

7/7
Click to access the login or register cheese